پاسخگوئی سریع  09128150392

طراح و سازنده نقش برجسته ، مجسمه،مدل وماکت

تعریف نقش برجسته

تعریف نقش برجسته

تعریف نقش برجسته چیست ؟…

نقش برجسته به حجمی فرم یافته و زیبا اتلاق میشود که برروی سطوحی مانند دیوار وانواع پانل ها اجرا میشود. که از سوی سطح زمینه بسته و مسطح است واز سمت بیرون دارای فرم وبرجستگی می باشد. نقش برجسته درصورتیکه درمعرض تابش نورقرار بگیرد بسیار زیباتر وچشم نواز تر به نظر خواهد رسید. اصولا این هنرزیبا از تعریف بازی نورو سایه های بوجود آمده از اختلاف سطح ایجاد شده معنا پیدا می کند.

 

نقوش برجسته گاها از مجسمه هایی نسبتا کامل ساخته شده است که از زمینه کاملا بیرون زده اند ودر بیشتر مواقع نقش برجسته ها از بیرون زدگی کمتری برخوردارند وفضای کمتری را اشغال میکنند. حال اینکه کدام زیباتر است واصولی تر امری است سلیقه ای.البته ناگفته نمانداجرای نقش برجسته به ترتیبی که کمترین ضخامت درآن لحاظ شود ودرعین حال ناظر درک بعد،عمق وپرسپکتیو مناسبی از آن داشته باشد وتیره وروشنی نقاط فرورفته وبرجسته بخوبی حس شود شاید بتوان گفت هنرمند به وظیفه اش عمل کرده واثرش تاثیرگذار خواهد بود.

رنگ آمیزی نقش برجسته

همانطور که درنقوش برجسته تاریخی به چشم میخورد بطور معمول از رنگ آمیزی ساده ودر بیشتر مواقع به بافت طبیعی سنگ ،چوب ویا هر ماده تشکیل دهنده آن بسنده شده است. البته با استفاده از تکنیک های پتینه زیبایی دو چندانی را میتوان به آن افزود.

نقش برجسته مقبره کوروش کبیر

با استفاده از تکنیکهای پتینه ورنگ آمیزی خاص، نقش برجسته مقبره کوروش کبیر به انضمام ستونهای تخت جمشید ودروازه ملل تلفیق شده تا نمادی از قدرت وعظمت تاریخ ایران باستان دریک قاب کوچک متجلی شود.

خوش آمدین ، لطفا وارد حساب کاربری شوید

ورود

× نیاز به راهنمائی دارین ؟ پیام بدین