نقش برجسته واجرای مستقیم روی دیوار

آیا میدونستید امکان اجرای مستقیم نقش برجسته در پروژه شما بصورت یک پارچه وبدون درز انقطاع حتی روی دیوار منحنی هم امکان پذیره ؟ وصدالبته که با گچ وپودر کناف هم میشه این کار روانجام داد ولی به لحاظ استحکام ومقاومت در مقابل ضربه وفشار نباید خیلی روشون حساب کنید.

جالب اینجاست که اجرای نقش برجسته سفال روی دیوارهای منحنی امکان نداره ویا اگرهم ممکن باشه باید پازل ها به تعدادبسیار بیشتر وکوچکتری تقسیم بندی بشن تا روی دیوار منحنی قابلیت نصب رو داشته باشن واین امر قاعدتا از زیبایی کار خواهد کاست اما خوشبختانه با اجرای مستقیم نقوش برجسته با مواد انحصاری کارگاه هنری نقش دل این امر ممکن شده وبدلیل وجود ترکیبات چسبنده خروجی کار پس از خشک شدن کامل بسیار با دوام ومستحکم میباشد که درمقابل ضربه وفشار ورطوبت بسیار مقاوم است وبا تغییر برخی ترکیبات درآن جهت اجرای نقوش برجسته در فضای خارجی نیز قابل استفاده میباشد.

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید