اجرای نقش برجسته روی پانل های مختلف

 اجرای تابلوهای نقش برجسته روی پانلهای مختلف  بصورت یک پارچه وهم بصورت قطعات پازلی درابعاد کوچک وبزرگ قابل حمل ونقل ونصب در محل پروژه یکی از دو روش اجراست که به آن اجرای غیر مستقیم گفته میشود امکان قالبگیری از طرحهای مختلف نیز فراهم است تا در برخی مواقع به تعداد بالا تولید شود واین نکته قابل ذکراست که در روش تولید نقش برجسته قالبی قیمت تمام شده بسیار مناسب تر از روش دستی میباشد وبه همین ترتیب سرعت عمل بسیار بیشتری حاصل خواهد شد. 

همونطور که در اسلایدر بالا ملاحظه میکنیدنقوش برجسته عمدتا روی پانل های MDF اجراشده وقابل حمل ونصب در محل میباشد یابعضا با نصب حلقه های آویز قابل آویختن هستندبرخی از مواقع بخاطر بعد مسافت پروژه تامحل کارگاه تابلوها روی پانل ساخته شده وسپس در محل نصب میشوند.لازم به ذکراست امکان تولید تابلوهای مشابه یا بعبارتی تکثیر از طریق قالبگیری نیز وجود دارد .

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید