کارگاه هنری نقش دل افتخار دارد بعنوان اولین تولید کننده محتوای آموزشی ویدویی طراحی وساخت نقش برجسته با ترکیبات انحصاری که از مشخصات بارز آن عدم نیاز به پخت وکوره وشرایط کارگاهی با استحکام ومقاومت بسیار بالا ، اجرای فوق سریع وکوتاه شدن پروسه تولید تا نصب را نام برد . خشک شدن این ترکیب درمعرض هوا در طول مدت زمان تقریبی 48 ساعت اتفاق می افتد. لازم به ذکراست تکنیک ساخت دراین روش به روش افزایشی وبه کمک دست انجام میشودوبه دو روش مستقیم وغیر مستقیم قابل اجراست.